O společnosti

TEMPUS GROUP a.s, je mateřskou společností, která zaštituje činnosti mnoha specializovaných společností - mj. TEMPUS DEVELOPMENT a.s. (developerské projekty), TEMPUS STAVEBNÍ s.r.o. (stavební firma), TEMPUS NET s.r.o (výstavba a správa inženýrských sítí), TEMPUS ACTIVE s.r.o. a TEMPUS FACILITY s.r.o. (služby klientům a správa majetku v rámci developerských projektů).

TEMPUS FACILITY

Společnost TEMPUS FACILITY s.r.o. je členem skupiny TEMPUS GROUP a.s. Na trhu působí od roku 2016. Zabývá se poskytováním služeb facility managementu a řídí se podle potřeb a požadavků klienta. Cílem těchto služeb je nalézt a dosáhnout optimální chod provozu příslušných aktiv. Více informací najdete na www.tempus-facility.cz

TEMPUS DEVELOPMENT

Společnost TEMPUS DEVELOPMENT a.s. vyhodnocuje nabídku nových projektů, navrhuje jejich využití (marketingová analýza, finanční plán projektu, efektivita investice do projektu, rizika projektu). Zajišťuje komplexní koordinaci všech procesů souvisejících s rozvojem lokalit, změny územního plánu, inženýring. Sestavuje harmonogram projektu s vazbou na cash flow, architekta, projektanta a projektovou dokumentaci, řízení EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatelů stavby. Dále zajišťuje stavební dozor, kolaudační souhlas a právní služby. Jedním z projektů společnosti TEMPUS DEVELOPMENT a.s. je PARK ÚJEZD v lokalitě Újezd u Průhonic. Více informací naleznete na http://www.park-ujezd.cz/

TEMPUS NET

Společnost TEMPUS NET s.r.o. funguje na dynamicky se rozvíjejícím trhu od roku 2015, disponuje bohatými zkušenostmi v oboru. Jejími klienty jsou obce, městské části a developerské společnosti. Zabývá se výstavbou a správou inženýrských a datových sítí v lokalitě Újezd u Průhonic v rámci projektu Park Újezd. Více informací naleznete na www.tempus-net.cz

TEMPUS ACTIVE

Společnost TEMPUS ACTIVE s.r.o. poskytuje zákazníkům řadu služeb s cílem zpříjemnit a zkvalitnit jim život, např. hlídaní dětí, opravy, přístavby či přestavby, stěhování, úklid apod.

ČLENOVÉ

Czech Smart City Clusteru (CSCC) je rozvoj partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst, při aplikaci technologií Smart City v České republice. CSCC se snaží budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. CSCC se soustředí na integrace inteligentních technologií, například v oblastech energetiky, inteligentních budov, dopravy a informačních a komunikačních technologií. V rámci svých projektů transformují tradiční izolované infrastruktury na vysoce integrované systémy zasahující do všech úrovní, počínaje budovami a technologickými celky, přes obce až na úroveň kraje a následně státu.

KONTAKT


Sociální sítě